Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjimaZijin Copper

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena za isti privredni prestup, svaki put kažnjena novčanim iznosom ispod zakonskog minimuma

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena je zbog kršenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, za šta joj je svaki put naloženo da plati novčanu kaznu ispod zakonskog minimuma.

Po prijavi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) kompanija je polovinom novembra ponovo osuđena za isti privredni prestup, izvođenje rudarskih radova bez odgovarajuće tehničke dokumentacije i odobrenja nadležnog organa. Privredni sud u Zaječaru ni ovaj put nije video potrebu za izricanje oštrije kazne, već je kompaniju kaznio sa 1.300.000 dinara, i ovog puta niže od zakonom predviđenog iznosa – od 1.500.000 do 3 miliona dinara.

Blagonaklonost suda prema kompaniji može se uvideti iz obrazloženja presude, u kom se spominju čak i olakšavajuće okolnosti u korist Ziđina, koje je sud uzeo u obzir. Tako se pri određivanju visine kazne sud vodio time da procedura dobijanja odobrenja za izvođenje rudarskih radova, koje izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike, predugo traje, kao i da je reč o radovima od strateškog značaja za Republiku Srbiju. 

„Presuda Privrednog suda u Zaječaru može se u najmanju ruku smatrati ironičnom, jer počinje nabrajanjem četiri prethodna privredna prestupa koje je kompanija učinila i za to minimalno kažnjena, a potom se zaključuje da će nova izrečena kazna postići svrhu kažnjavanja i uticati na okrivljene da ubuduće ne čine nove privredne prestupe“, navodi advokat i predsednik Upravnog odbora RERI-ja Jovan Rajić.

„Ostale olakšavajuće okolnosti koje je sud uzeo u obzir, iskreno držanje okrivljenih pred sudom i priznanje privrednog prestupa, smatramo suvišnim za komentarisanje. Jasno je da se Ziđin vodi logikom da je bolje da prekrši zakon i plati kaznu, nego da posluje u skladu sa zakonima Srbije, a to mu je omogućila država i ovakvo pravosuđe. Kompanija je na taj način ohrabrena da krši zakone, zatim da pred sudom prizna krivicu, što on potom karakteriše kao  “iskreno držanje pred sudom” i olakšavajuću okolnost. Svesni su da ih očekuju minimalne kazne koje, kao najprofitabilnija kompanija u 2021. godini, neće ni osetiti”,dodaje Rajić.

Podsećamo da je pre samo mesec dana isti sud, takođe po prijavi RERI-ja, osudio kompaniju Ziđin zbog poslovanja bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i  sprovođenja aktivnosti bez integrisane dozvole, najvažnije dozvole u oblasti zaštite životne sredine. Za svaki od ovih privrednih prestupa zaprećena je kazna od 150.000 do 3 miliona dinara, dok je kompanija bila kažnjena sa svega 200 hiljada, odnosno 250 hiljada dinara.

Iako se radilo o prvom slučaju kažnjavanja kompanije zbog poslovanja bez procene uticaja na životnu sredinu, kontinuirano blago kažnjavanje Ziđina od strane Privrednog suda u Zaječaru, ne može se smatrati dobrom sudskom praksom sa ciljem sankcionisanja nezakonitog poslovanja, već kao javno podržavanje i podsticanje višestrukog povratnika u kršenju zakona da sa takvom praksom i nastavi.

Podelite: