Zaštita životne sredine pravnim sredstvima

Tvoje pravo – Zaštita životne sredine pravnim sredstvima

Projekat doprinosi jačanju vladavine prava i zaštiti životne sredine u Srbiji primenom i unapređenjem dostupnih pravnih instrumenata koji garantuju pravo na zdravu i očuvanu životnu sredinu, prava na pristup informacijama, učešće javnosti u donošenju odluka i pristup pravosuđu. 

Stanje životne sredine u Srbiji je na veoma zabrinjavajućem nivou. Dostupni podaci ukazuju na alarmantne razmere prekomernog zagađenja vazduha u najvećim gradovima u Srbiji, a gotovo 2,5 miliona građana je izloženo zagađenom vazduhu. Primena usvojenih EU standarda i normi u oblasti životne sredine i sprovođenje zakona je na nezadovoljavajućem i nivou. Odsustvo transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu, posebno na lokalnom nivou, stvara ambijent u kome su zloupotrebe javnih ovlašćenja prilikom izdavanja građevinskih dozvola česte a posledice po životnu sredinu i prirodne resurse sve veće. Građani, aktivisti i udruženja koja se bave zaštitom životne sredine nemaju dovoljno znanja i iskustva da iskoriste dozvoljene pravne mehanizme i zaštite svoja prava. Zbog toga je broj sudskih postupaka protiv aktivista zaštite životne sredine u porastu, posebno u mestima gde građani pružaju organizovan otpor realizaciji projekata koji nanose štetu životnoj sredini.      

RERI nastoji da kroz strateške postupke pred sudovima (strategic environmental litigation) i administrativnim organima doprinese zaštiti životne sredine i poveća delotvornost pravne zaštite u slučajevima narušavanja prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu  i ugrožavanja ljudskih i građanskih prava.  Svojim delovanjem RERI stvara ambijent u kojem se nosiocu javnih funkcija, javni službenici, kao i drugi akteri uključeni u realizaciju projekata i aktivnosti koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu, izlažu društvenoj i pravnoj odgovornosti za svoje  postupke, a javnosti postaje jasno zloupotreba javnih ovlašćenja i nepoštovanje propisa nanosi štetu životnom okruženju. Na taj način RERI doprinosi poboljšanju primene propisa u oblasti životne sredine; podstiče transparentnost i odgovornost javnih vlasti i štiti prava građana i udruženja.  

Aktivnosti  

  • Praćenje postupaka procene uticaja na životnu sredinu i strateške procene uticaja na životnu sredinu i podsticanje javnosti na učešće u procesima donošenja odluka;  
  • Praćenje sprovođenja mera politike zaštite vazduha na centralnom i lokalnom nivou; 
  • Pokretanje i vođenje strateških parnica u slučajevima kada je utvrđeno kršenje propisa u oblasti životne sredine; 
  • Pružanje savetodavne i pravne podrške aktivistima, udruženjima i pojedincima u slučajevima kada su njihova prava povređena ili im je ograničen pristup pravnoj zaštiti.  

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2019. godine uz podršku Fondacije Hajnrih Bel.