Plan kvaliteta vazduha

PREZAGAĐEN VAZDUH

tako se zove vazduh koji udišu stanovnici Beograda i okoline.

Nekoliko godina unazad kvalitet vazduha u Beogradu ocenjivan je kategorijom III. 

To je kategorija najlošijeg kvaliteta vazduha i označava “prekomerno zagađen vazduh gde su prekoračene tolerantne vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija”.

Zašto je vazduh u Beogradu PREZAGAĐEN?

Zato što, između ostalog, Grad Beograd u poslednjih PET GODINA nije u potpunosti sprovodio aktivnosti koje su predviđene važećim Planom kvaliteta vazduha.

Šta je Plan kvaliteta vazduha?

To je dokument kojim odgovorna lokalna samouprava unapređuje kvalitet vazduha i otklanja uzroke zagađenja. Aktuelni Plan kvaliteta vazduha donet je 2016. i važi do kraja ove godine. 

Sada se sprema novi Plan i to za narednih DESET GODINA! 

Zašto je za Beograđane važan novi Plan kvaliteta vazduha?

Zato što je to dokument koji određuje kako će se upravljati vazduhom u glavnom gradu do 2030. godine!

Prethodni plan je donet bez aktivnog učešća javnosti, a tokom pet godina koliko je važio, nije doprineo otklanjanju uzroka i smanjenju zagađenja. 

Posledica je to da imamo – PREZAGAĐEN VAZDUH!  

Šta javne vlasti u Gradu Beogradu NISU URADILE da smanje zagađenje vazduha, a bile su dužne da učine?

Gradske vlasti nisu poštovale plan koji su usvojile. – Zašto?

Aktuelni Plan kvaliteta vazduha ne sadrži precizne mere i jasne indikatore za praćenje sprovođenja tih mera. 

Zašto ne sadrži? Zato što je Plan usvojen bez aktivnog učešća javnosti!  

Kad nema preciznih mera i kad indikatori nisu jasni, onda nema odgovornosti za neuspeh.  

Šta Grad Beograd RADI a ne treba da radi da bi sprečavao dalje zagađenje vazduha?

Toleriše grejanje na prljava goriva

Dozvoljava prekomernu gradnju i uništavanje zelenih površina

Ne ulaže u čistu energiju 

Ne uključuje građane u donošenje odluka!

Uzrok 3600 preranih smrti godišnje je – čestično zagađenje vazduha

Više od polovine tog broja su prerano umrli stanovnici Beograda.

Svetska zdravstvena organizacija je predvidela da će u narednih deset godina, ako se ovaj trend nastavi, Beograđani izgubiti ukupno 75.000 godina života.

U Beogradu, dakle – vazduh ubija!   

Moramo da znamo – po čijem nalogu? 

Kao organizacija koja se pravnim sredstvima bori za zaštitu životne sredine i pomaže građanima da razumeju i koriste svoja prava u ovoj oblasti, RERI traži:  

ODGOVORNOST

gradskih vlasti zbog povećanja nivoa zagađenosti vazduha u Beogradu i nesprovođenja adekvatnih mera iz Plana kvaliteta vazduha  

TRANSPARENTNOST I UKLJUČIVANJE JAVNOSTI

u izradu novog Plana kvaliteta vazduha koji će uticati na to kakav ćemo vazduh disati narednih 10 godina u glavnom gradu.

Prati našu kampanju ,,Vazduh ubija“!

Moramo da znamo – po čijem nalogu?