Bor

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Privredni sud u Zaječaru doneo je osuđujuću presudu i kaznio kompaniju “Ziđin Bor Koper”, jer je izgradnju i radove na proširenju topionice bakra u Boru započela bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Zbog tog prestupa kompanija je kažnjena sa svega 200 hiljada, a odgovorno lice sa 30 hiljada dinara. U istom ...Pročitajte više »

Podelite: