otvoreno pismo

Predstavnici RERI-ja nezakonito udaljeni sa suđenja u Boru u sudskom postupku protiv kompanije Ziđin

UPUĆENO OTVORENO PISMO POSTUPAJUĆEM JAVNOM TUŽIOCU Sudija Osnovnog suda u Boru Milanka Stojanović izbacila je predstavnike RERI-ja sa suđenja u krivičnom postupku zbog zagađenja vazduha u Boru, pokrenutom protiv kompanije Ziđin, nakon podnete krivične prijave od strane organizacije. Iako je zakonom dozvoljeno prisustvo javnosti na glavnim pretresima u toku celog krivičnog postupka, sudija je posredstvom ...Pročitajte više »

Podelite:
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena za isti privredni prestup, svaki put kažnjena novčanim iznosom ispod zakonskog minimuma

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena je zbog kršenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, za šta joj je svaki put naloženo da plati novčanu kaznu ispod zakonskog minimuma. Po prijavi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) kompanija je polovinom novembra ponovo osuđena za isti privredni prestup, izvođenje ...Pročitajte više »

Podelite:
Bor

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Privredni sud u Zaječaru doneo je osuđujuću presudu i kaznio kompaniju “Ziđin Bor Koper”, jer je izgradnju i radove na proširenju topionice bakra u Boru započela bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Zbog tog prestupa kompanija je kažnjena sa svega 200 hiljada, a odgovorno lice sa 30 hiljada dinara. U istom ...Pročitajte više »

Podelite: