avala film

Zaštita javnog dobra, a ne seča Košutnjaka radi privatnih interesa!

Stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se regulacijom kompleksa Avala filma obezbedi zaštita javnog dobra i pravo stanovništva Beograda na zdravu i očuvanu životnu sredinu, uz poštovanje procedura i planskih i zakonskih dokumenata. Dokumenta koja je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda izložio na rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije ...Pročitajte više »

Podelite:
gradjevinska dozvola

Licence to Kill – Građevinske dozvole i zaštita životne sredine

Kaluđerica je nekada bila sinonim za nelegalnu gradnju, pošto se to nije sankcionisalo, nicala su brojna divlja naselja, a postojeća se devastirala, dobri primeri su Zlatibor ili vikendice na Savskom nasipu. Građevinske dozvole postoje sa razlogom, ne samo za objekte za stanovanje i turizam već i za industriju i energetiku. Građevinska dozvola za projekte koji ...Pročitajte više »

Podelite:
izgradnja hidroelektrana

HITNO PONIŠTITI REŠENJE O IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE ZA MHE „ZVONCE“ U RAKITI!!!

Iako zvuči potpuno neverovatno, čak i u zemlji kao što je Srbija u kojoj korupcija apsolutno dominira javnim prostorom, investitor „Mala hidroelektrana Zvonce“ podneo je 18. juna zahtev za izdavanje upotrebe dozvole za nezakonito izgrađen objekat – MHE „Zvonce“ u zaseoku Rakita. Ovaj zahtev je 24. juna odobren i MHE „Zvonce“ je dobilo upotrebnu dozvolu. ...Pročitajte više »

Podelite:
aktivna legitimacija

Da li organi vlasti priznaju aktivnu legitimaciju nevladinim organizacijama?

Šta je aktivna legitimacija zastupnika kolektivnih interesa i širih interesa javnosti u upravnim postupcima i sporovima? To je pravo organizacija civilnog društva da preispituju odluke javnih vlasti pred sudom i drugim organom javne vlasti. Uprkos činjenici da Arhuska konvencija, Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) i propisi u oblasti životne obezbeđuju status stranke u postupku ...Pročitajte više »

Podelite:
Požarevac

ZAUSTAVLJENA IZGRADNJA SPALIONICE OPASNOG OTPADA U POŽAREVCU

Ministarstvo zaštite životne sredine je, nakon više dopisa upućenih od strane pravnog tima RERI-ja, obavestilo investitora da nisu ispunjeni uslovi za izgradnju spalionice opasnog otpada na teritoriji Grada Požarevca. Izgradnja spalionice, koja je najavljena kao prva spalionica opasnog otpada u Republici Srbiji, planirana je na teritoriji Grada Požarevca. Lokalna samouprava je u martu 2019. godine ...Pročitajte više »

Podelite:
fabrika guma

Poluzagrljaj: Šta nije u skladu sa zakonom u početnoj fazi izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu?

Konferencija za medije Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, 17.06.2020. godine Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kineske kompanije „Ling Long Tire“, ova investicija označena je kao najveća direktna investicija u Srbiji. Vrednost projekta procenjena je na 800 miliona evra. Vlada Republike Srbije je ovaj projekat proglasila projektom od značaja ...Pročitajte više »

Podelite:
Arhuska konvencija

Da li Srbija primenjuje Arhusku konvenciju?

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Četvrti izveštaj se izrađuje nakon 10 godina primene Arhuske konvencije u Srbiji, a svi zainteresovani subjekti mogu do 03.jula 2020. godine da daju predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Oligarsi i politika životne sredine

foto pixabay

Opozicija nema politiku pa neće na izbore! Ponavlja oligarhija koja uzurpira javne institucije u Srbiji. To je povod da podsetim da ni sama oligarhija nema politiku. A idu, jelte, izbori, pa ne bi bilo loše da građani razmisle o tome koga ili šta sve biraju.
Za slučaj da se oligarsi nađu uvređenim napominjem da izraz oligarhija koristim u značenju vladavine malobrojnih – naročito despotske vlasti koju koristi mala ili privilegovana grupa u koruptivne ili sebične svrhe (Encyclopedia Britannica). Upravo tako opisujem grupu uzurpatora koji su oteli javne institucije od građana Srbije i zloupotrebljavaju ih za ostvarenje svojih sebičnih ciljeva – osvajanje političke moći, bogaćenje, maltretiranje političkih protivnika i neistomišljenika ili ostvarivanje patoloških i narcisoidnih političkih ambicija.

Podelite:
Video

Zagadi pa vladaj – gost Rodoljub Šabić

RERI-thumbnail-Sabic-Rodoljub

#ZagadiPaVladaj kao motiv i ocena onoga što se dešava u Srbiji kada je u pitanju stanje životne sredine. U novom izdanju razgovarali smo sa Rodoljubom Šabićem o životnoj sredini, nefunkcionisanju institucija i borbi za prava građana. U ciklusu videa Zagadi Pa Vladaj razgovaramo sa ljudima koji pre svega sa nama dele iste vrednosti, koji veruju ...Pročitajte više »

Podelite:
fabrika guma

GRAD ZRENJANIN JE IZDAO NEZAKONITO REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI INVESTITORU LINGLONG INTERNATIONAL

Građevinska dozvola koju je Grad Zrenjanin izdao investitoru Linglong International 18. marta ove godine, za prvu fazu izgradnje pomoćnih objekata u okviru fabričkog kompleksa fabrike guma, izdata je suprotno važećim propisima. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj žalbu i zatražio da Pokrajinski sekretarijat ...Pročitajte više »

Podelite: