otvoreno pismo

OTVORENO PISMO ALEKSANDRU VUČIĆU, PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Zbog čega ne treba potpisati neustavne i nezakonite izmene Zakona o vodama Poštovani gospodine Vučiću,  U vezi sa neustavnim i nezakonitim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama („Zakon“), koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 14. jula ove godine, dan kasnije ste izjavili da ćete iste potpisati, ako su u skladu sa Ustavom Republike Srbije, „svidele Vam se ili ne“, nakon što ih budete pročitali.  Ne sumnjajući ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Izvor života traži IZBOR života

RERI peticija_Zakon o vodama_KRENI-PROMENI

RERI i WWF Adria pokrenuli su 15. jula onlajn peticiju kojom se zahteva da se sporni Zakon o vodama povuče i da se građani o spornom zakonu izjasne na referendumu. Takođe, RERI, WWF i još 40 udruženja zahtevali su, još pre usvajanja ovog Zakona, da se on povuče iz procedure

Podelite:
javni uvid

Zahtev organizacija civilnog društva za hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure

Ispred grupe organizacija civilnog društva želimo da skrenemo pažnju na još jedno nezakonito i nasilničko prekrajanje zakona koji regulišu prirodne resurse Republike Srbije.  Naime, 25. juna 2021. godine je u skupštinsku proceduru, po hitnom postupku, ušao Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Pri izradi ovog predloga, niti u bilo kojoj prethodnoj fazi, nije ...Pročitajte više »

Podelite:
eksploatacija peska

SLUČAJ „PADINA“ – EPILOG

Obustava postupka procene uticaja usled aktivnosti civilnog društva Septembra 2019. godine, nezakonito i bez neophodnih dozvola, nosilac projekta Unogradnja VV d.o.o. započeo je sa eksploatacijom peska u naselju Padina, opština Kovačica. Na predmetnoj lokaciji na kojoj su se izvodili radovi nalazi se peščani greben sa kolonijom strogo zaštićene vrste ptica „pčelarica“, dok je susedna parcela ...Pročitajte više »

Podelite:
konsultativni sastanak

Tailor made – zakoni po meri vlasti

U utorak, 29. juna, u Cafe 16 je održan prvi konsultativni sastanak na temu problema usklađivanja i prilagođavanja zakona i propisa potrebama inverstitora i privatnim interesima podobnih pojedinaca. Cilj konsultacija je angažovanje profesionalne i ekspertske javnosti u vezi problema prekrajanja propisa koji utiču na zaštitu i očuvanje životne sredine, na takav način da se standardi ...Pročitajte više »

Podelite:
javni uvid

Ponoviti javni uvid u Nacrt prostornog plana Republike Srbije zbog učinjenih propusta i nezakonitih radnji Ministarstva građevinarstva

Udruženja koja se zalažu za zdravu životnu sredinu i održivi urbani razvoj podnela su danas zahtev za ponavljanje postupka javnog uvida u Nacrt prostornog plana Republike Srbije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture počinilo je niz nezakonitih radnji tokom postupka javnog uvida i uskratilo je građanima pravo ...Pročitajte više »

Podelite:
auto-put BG-ZR-NS

Sednica “komisije za javni uvid” u senci kršenja propisa i prava građana na učešće u donošenju odluka

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture fabrikovanjem propisa i procedura, kao i manipulacijom mehanizmima isključivanja javnosti iz procesa donošenja odluka, onemogućilo je održavanje javne sednice “komisije za javni uvid” u Nacrt prostornog plana za koridor auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na način koji je zakonom prihvatljiv. Naime, nakon održanog javnog uvida u ...Pročitajte više »

Podelite:
EPS

Neistiniti navodi Zorane Mihajlović: Emisije sumpor-dioksida iz termoelektrane Kostolac B su gotovo 12 puta veće od dozvoljenih Nacionalnim planom za smanjenje emisija

Emisije sumpor-dioksida iz termoelektrane Kostolac B su tokom 2018, 2019, ali i 2020. godine višestruko prekoračivale maksimalne dozvoljene vrednosti koje propisuje Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP). Umesto smanjenja emisija, TE Kostolac B je u 2020. emitovala gotovo 16.000 tona više sumpor-dioksida nego 2019. godine. Ministarka Zorana Mihajlović, kako navode dnevni list Politika i samo ...Pročitajte više »

Podelite:
kineske investicije

Kineske investicije u Srbiji narušavaju vladavinu prava

Evropski parlament je u svojoj Rezoluciji od 25. marta 2021. godine izrazio zabrinutost zbog rastućeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana. Rezolucija ukazuje na nedostatak transparentnosti kineskih investicija i zajmova. Evropski parlament zato „poziva Srbiju da ojača svoje standarde usklađenosti sa zakonima kada su u pitanju kineske poslovne aktivnosti“. VedvarendeEnergi (SustainableEnergy) i RERI ...Pročitajte više »

Podelite:
zagađenje vazduha

Sve karte na sto o kvalitetu vazduha

Bilo da dišemo sve gori vazduh ili samo toga postajemo svesniji zahvaljujući popularnim aplikacijama, a posebno aktivističkim kampanjama, pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema merenja i ostvarivanje prava na obaveštenost o nivou zagađenja. Pre samo deset godina, podacima o zagađenosti vazduha su se na Zapadnom Balkanu bavili naučnici i službe javnih ustanova za zaštitu ...Pročitajte više »

Podelite: