događaji

Environmental Law is in the Air

Environmental Law is in the air

RERI organizuje regionalnu konferenciju posvećenu efikasnoj pravnoj zaštiti i praksi u ekološkim, energetskim i klimatskim politikama zemalja Zapadnog Balkana. Pod nazivom “Environmental Law Is In the Air” konferencija na agendu postavlja ključne procese i pravne mehanizme zaštite životne sredine predviđene domaćim propisima, međunarodnim ugovorima, kao i zakonodavnim okvirom Evropske Unije, uključujući domete pravne prakse. Da ...Pročitajte više »

Podelite:
Nacionalni park Kučaj - Beljanica

Konverzija prirodnog bogatstva u profit

Početkom januara 2022. godine, javnost u Republici Srbiji obradovala je vest da bi u skorijoj budućnosti pored Fruške Gore, Đerdapa, Tare, Kopaonika i Šar Planine mogla biti bogatija za još jedan nacionalni park. Naime, na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine osvanulo je obaveštenje o pokretanju postupka zaštite Nacionalnog Parka ,,Kučaj-Beljanica’’. Ovim je područje Kučaj – ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

NA ZAPADNOM BALKANU ŽIVIMO U OTROVNOM OBLAKU

Emisije zagađujućih čestica iz velikih postrojenja u većini zemalja Zapadnog Balkana veće su od propisanih graničnih vrednosti, a termoelektrane na ugalj prema poslednjim podacima emituju više sumpor‐dioksida nego ukupno sva takva postrojenja u EU. Ugalj u svetu odlazi u istoriju i danas je već isplativije graditi solarne elektrane i vetroparkove nego održavati postojeće termoelektrane. Kompanije ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

SVE KARTE NA STO O KVALITETU VAZDUHA

I pored znatnih pomaka od početka uspostavljanja mreže mernih stanica za kvalitet vazduha i sistema  za informisanje javnosti u zemljama regiona, kvalitet i količina podataka o zagađenju i dalje nisu na  zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti mnogo dostupniji i jasniji.  Pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema merenja i ostvarivanje prava na obaveštenost  o nivou zagađenja.  Zakonska obaveza  Najsofisticiranijim  mernim  stanicama  na  Zapadnom  Balkanu  upravljaju  ministarstva  zadužena  za  životnu sredinu i ustanove pod njihovim okriljem.   Vlada i lokalne samouprave su po zakonu dužne da prate  zagađenost, obaveštavaju stanovništvo o  rezultatima i prave planove i primenjuju mere za poboljšanje kada se premaše dozvoljene granice.   Uprkos pomacima u uspostavljanju mreže mernih stanica za kvalitet vazduha, nije pokriveno dovoljno  teritorije. Kvalitet i količina podataka nisu na zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti  mnogo dostupniji i jasniji.    Kad  ne  bi  bilo  popularnih  sajtova  i  mobilnih  aplikacija  na  kojima  u  realnom  vremenu  možemo  da  pratimo podatke sa skoro svih stanica po svetu, stanovnici mnogih gradova bi morali da se oslone na  veb stranice lokalnih ustanova. Tu informacije još uvek često kasne i nisu prikazane na način da se lako  razumeju.   Brojna područja, čak i urbana, još nisu pokrivena stanicama za monitoring ili se ...Pročitajte više »

Podelite:
Ministarstvo zaštite životne sredine

Kako neodgovorno planirati upravljanje opasnim otpadom?

U Srbiji od 2019. godine ne postoji strateški dokument koji uređuje oblast upravljanja otpadom. Još 2020. je Ministarstvo zaštite životne sredine, u okviru projekta realizovanog sa Evropskom unijom, izradilo Nacrt nacionalne strategije upravljanja otpadom koji nikad nije usvojen, a koji je trebalo da reguliše ovu oblast nakon prestanka važenja Strategije upravljanja otpadom za period 2010–2019. ...Pročitajte više »

Podelite:
Plan generalne regulacije Beograda (PGR)

Vratiti izmene PGR-a Beograda na početak

Usled velikog broja nepravilnosti koje prate izradu Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda, tražimo od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove da obustavi dalje usvajanje ovog plana i postupak vrati na početak Plan generalne regulacije (PGR) grada Beograda je krovni regulacioni dokument urbanističkog planiranja u Beogradu ispod kojeg se u hijerarhiji planskih akata ...Pročitajte više »

Podelite:
EPS

Izbijanje požara u termoelektrani Nikola Tesla je pitanje krivične odgovornosti pojedinca u Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) je 25.01.2022. godine podneo krivičnu prijavu protiv odgovornog lica, v.d. direktora i zakonskog zastupnika Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije (EPS), Milorada Grčića, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti, propisano članom 288. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, u vezi ...Pročitajte više »

Podelite:
EPS

OSTAVKA GRČIĆA NE ZNAČI NIŠTA – Utvrditi odgovornost dosadašnjeg rukovodstva EPS-a

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (,,RERI”) insistira na utvrđivanju odgovornosti za kontinuirane akcidente koji se od decembra događaju na kopovima i postrojenjima pod kontrolom EPS-a, a koji su do sada (prema dostupnim nezvaničnim informacijama) izazvali višemilionsku štetu po budžet Republike Srbije i njene građane. Ovo se, pre svega, odnosi na gospodina Grčić ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan

ZAGAĐEN VAZDUH UZROK JE I VEĆE STOPE STERILITETA ŠIROM BALKANA

Zagađenje vazduha jedan je od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta kako žena tako i muškaraca širom Zapadnog Balkana. Ovim su posebno pogođene žene koje žive u zagađenim oblastima, jer zbog lošeg kvaliteta vazduha mogu imati manje zdravih jajnih ćelija, a usled toga i nižu plodnost, dok je vantelesna oplodnja manje uspešna. Dugotrajno ...Pročitajte više »

Podelite: