plan kvaliteta vazduha

Zaštinik građana utvrdio propuste u radu Gradske uprave Valjeva u sprovođenju Zakona o zaštiti vazduha

Zaštitnik građana je utvrdio propuste u radu gradske vlasti Valjeva koja nije donela i sprovela Plan kvaliteta vazduha i kratkoročni Plan kvaliteta vazduha,  ugrožavajući time pravo građana na zdravu životnu sredinu.   U pritužbi koju su RERI i Lokalni odgovor Valjevo uputili zaštitniku građana krajem novembra prošle godine, navodi se da Gradska uprava više od godinu ...Pročitajte više »

Podelite:
javna rasprava

U susret javnoj raspravi: da li Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Valjevo 2022-27 donosi dugo očekivana rešenja građanima “crne tačke” Srbije?

Hitan rez - PKV Valjevo

Nacrt Plana kvaliteta vazduha, koji su Valjevci čekali više od godinu dana, biće na javnom uvidu do utorka 28. novembra, kada ističe rok da građani, zainteresovana i stručna javnost podnesu komentare, primedbe i mišljenja na ovaj dokument.   Pored brojnih proceduralnih propusta koji su tokom 14 meseci pratili institucionalne odluke o izradi Plana, rokove za njegovu ...Pročitajte više »

Podelite:
javni uvid

Doneti Plan kvaliteta vazduha u Valjevu zbog zaštite zdravlja građana, a ne radi forme

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je zahtev za ponavljanje javnog uvida u Nacrt Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva, zbog kršenja Uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine. Naime, Gradska uprava je 27. oktobra oglasila javni uvid na Nacrt Plana kvaliteta vazduha navodeći ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

NA ZAPADNOM BALKANU ŽIVIMO U OTROVNOM OBLAKU

Emisije zagađujućih čestica iz velikih postrojenja u većini zemalja Zapadnog Balkana veće su od propisanih graničnih vrednosti, a termoelektrane na ugalj prema poslednjim podacima emituju više sumpor‐dioksida nego ukupno sva takva postrojenja u EU. Ugalj u svetu odlazi u istoriju i danas je već isplativije graditi solarne elektrane i vetroparkove nego održavati postojeće termoelektrane. Kompanije ...Pročitajte više »

Podelite:
Bor

Otrovna prašina, opasnija tišina

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društvo mladih istraživača iz Bora podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za pokretanje vanrednog inspekcijskog nadzora nad kompanijom Zijin Bor Copper doo zbog sumnje da su visoke koncentracije arsena u vazduhu tokom 2021. godine u Boru posledica prerade rude u topionici bakra u okviru ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

SVE KARTE NA STO O KVALITETU VAZDUHA

I pored znatnih pomaka od početka uspostavljanja mreže mernih stanica za kvalitet vazduha i sistema  za informisanje javnosti u zemljama regiona, kvalitet i količina podataka o zagađenju i dalje nisu na  zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti mnogo dostupniji i jasniji.  Pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema merenja i ostvarivanje prava na obaveštenost  o nivou zagađenja.  Zakonska obaveza  Najsofisticiranijim  mernim  stanicama  na  Zapadnom  Balkanu  upravljaju  ministarstva  zadužena  za  životnu sredinu i ustanove pod njihovim okriljem.   Vlada i lokalne samouprave su po zakonu dužne da prate  zagađenost, obaveštavaju stanovništvo o  rezultatima i prave planove i primenjuju mere za poboljšanje kada se premaše dozvoljene granice.   Uprkos pomacima u uspostavljanju mreže mernih stanica za kvalitet vazduha, nije pokriveno dovoljno  teritorije. Kvalitet i količina podataka nisu na zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti  mnogo dostupniji i jasniji.    Kad  ne  bi  bilo  popularnih  sajtova  i  mobilnih  aplikacija  na  kojima  u  realnom  vremenu  možemo  da  pratimo podatke sa skoro svih stanica po svetu, stanovnici mnogih gradova bi morali da se oslone na  veb stranice lokalnih ustanova. Tu informacije još uvek često kasne i nisu prikazane na način da se lako  razumeju.   Brojna područja, čak i urbana, još nisu pokrivena stanicama za monitoring ili se ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan

AEROZAGAĐENJE I COVID‐19

Stanovništvo izloženo zagađenom vazduhu ima manju otpornost na COVID‐19, a aerozagađenje može dovesti i do pogoršanja simptoma koronavirusa, pokazuju istraživanja sprovedena od početka pandemije. Zapadni Balkan godinama je jedan od regiona sa najlošijim kvalitetom vazduha u Evropi. Gradovi ovog regiona često zauzimaju i prva mesta na listama najzagađenijih u svetu. Kada se lošem kvalitetu vazduha ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan

ŠTA NAM RADI ZAGAĐEN VAZDUH NA ZAPADNOM BALKANU?

Zagađenje i posledice po smrtnost i zdravlje građana Zapadnog Balkana Zagađenje vazduha na Zapadnom Balkanu uzrok je prevremene smrti 30.000 ljudi godišnje, procene su Evropske agencije za životnu sredinu. Udisanje zagađenog vazduha dovodi do povećanja smrtnosti, skraćenja životnog veka i rasta broja hroničnih bolesti, dok zdravstveni troškovi koje plaćaju građani i građanke Zapadnog Balkana postaju ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan

ZAGAĐEN VAZDUH UZROK JE I VEĆE STOPE STERILITETA ŠIROM BALKANA

Zagađenje vazduha jedan je od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta kako žena tako i muškaraca širom Zapadnog Balkana. Ovim su posebno pogođene žene koje žive u zagađenim oblastima, jer zbog lošeg kvaliteta vazduha mogu imati manje zdravih jajnih ćelija, a usled toga i nižu plodnost, dok je vantelesna oplodnja manje uspešna. Dugotrajno ...Pročitajte više »

Podelite: