događaji

Prezentacija preporuka za unapređenje učešća javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Prezentacija RERI

Nakon konsultacija sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, udruženjima građana i akademskom zajednicom, RERI je sastavio predloge Pravilnika za unapređenje učešća javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu koje predstavljamo u utorak, 23. novembra u Beogradu. Učešće javnosti je obavezan proceduralni element procene uticaja na životnu sredinu. Međutim, pravilnik koji uređuje učešće javnosti u postupku ...Pročitajte više »

Podelite: