Plan generalne regulacije Beograda (PGR)

Vratiti izmene PGR-a Beograda na početak

Usled velikog broja nepravilnosti koje prate izradu Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije Beograda, tražimo od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove da obustavi dalje usvajanje ovog plana i postupak vrati na početak Plan generalne regulacije (PGR) grada Beograda je krovni regulacioni dokument urbanističkog planiranja u Beogradu ispod kojeg se u hijerarhiji planskih akata ...Pročitajte više »

Podelite: