Beograd

NAJAVLJENO UKIDANJE INSTITUTA KONVERZIJE ZEMLJIŠTA DOVELO BI DO DIREKTNE ŠTETE ZA BUDŽET I NEJEDNAKOG TRETMANA INVESTITORA

Izjava zamenika gradonačelnika Beograda da je grad Beograd zatražio da se „ukine“ institut konverzije prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu predstavlja opasan predlog, koji bi budžet Republike Srbije, ali i lokalne samouprave mogao da uskrati za višemilionske očekivane prihode. Pored ovoga, ovakvo rešenje bi u nejednak tretman stavilo investitore koji su konverziju već izvršili ...Pročitajte više »

Podelite: