Blog

COAL PHASE OUT I REGIONALNA SARADNJA U IZRADI I PRIMENI INTEGRISANOG NACIONALNOG ENERGETSKOG I KLIMATSKOG PLANA

coal power plant

Coal phase out u Evropskoj uniji i jugoistočnoj Evropi U skladu sa Pariskim sporazumom i ciljevima Evropske unije (EU) za dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine članice EU su donele političke odluke o prestanku korišćenja uglja za proizvodnju električne energije (coal phase out). Pariski sporazum je pravno obavezujući međunarodni ugovor koji utvrđuje obavezu potpisnica da ...Pročitajte više »

Podelite:
ekološko pravo

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakon o planiranju i izgradnji DA LI SU USKLAĐENI, I ZAŠTO NE?

Postojeći zakonski okvir, kako domaći tako i EU, trebalo bi da spreči da se u zaštićenim prirodnim dobrima grade objekti koji mogu ugroziti opstanak ugroženih vrsta, poremetiti vodni režim ekosistema ili tradicionalni način života lokalnih zajednica; bilo bi, dalje, nemoguće da se u područjima koja su već ozbiljno ugrožena zagađenjem vazduha, vode i zemljišta grade ...Pročitajte više »

Podelite: