Studija slučaja – Uticaj projekta eksploatacije peska iz ležišta Padina kod Kovačice na životnu sredinu i lokalnu zajednicu