Događaji

Environmental Law is in the air

Environmental Law is in the Air

RERI organizuje regionalnu konferenciju posvećenu efikasnoj pravnoj zaštiti i praksi u ekološkim, energetskim i klimatskim politikama zemalja Zapadnog Balkana. Pod nazivom “Environmental Law Is In the Air” konferencija na agendu postavlja ključne procese i pravne mehanizme zaštite životne sredine predviđene domaćim propisima, međunarodnim ugovorima, kao i zakonodavnim okvirom Evropske Unije, uključujući domete pravne prakse. Da

Saznajte više »
konferencija za medije 18-Mar-22

Javnost o konceptu javne politike – Reforma prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji

Konferencija za medije  Medija centar, 18. mart u 12 sati  Nova planska praksa, Ministarstvo prostora i RERI pozivaju stručnu zajednicu, medije i javnost na konferenciju za medije koja je posvećena Predlogu koncepta politike o reformi e-prostora – koncepta politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji, dokumenta koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i

Saznajte više »
RERI - INEKP Javne konsultacije najava

Konsultativni sastanak o izradi INEKP-a

Pridružite se konsultacijama o izradi Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu – INEKP! INEKP-om se uređuje način na koji Srbija planira da sprovede energetsku tranziciju u narednih 10 godina. On predviđa konkretne ciljeve i aktivnosti za upravljanje, planiranje i praćenje energetske tranzicije koja podrazumeva kompletnu ekonomsku, političku, i društvenu transformaciju. Energetska tranzicija, kao i

Saznajte više »
Javne konsultacije INEKP

Javne konsultacije o izradi Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu

Pozivamo vas da u što većem broju učestvujete u konsultacijama o Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu (INEKP)! INEKP-om se uređuje način na koji Srbija planira da sprovede energetsku tranziciju u narednih 10 godina. On predviđa konkretne ciljeve i aktivnosti za upravljanje, planiranje i praćenje energetske tranzicije koja podrazumeva kompletnu ekonomsku, političku, i društvenu transformaciju.

Saznajte više »
Prezentacija RERI

Prezentacija preporuka za unapređenje učešća javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Nakon konsultacija sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, udruženjima građana i akademskom zajednicom, RERI je sastavio predloge Pravilnika za unapređenje učešća javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu koje predstavljamo u utorak, 23. novembra u Beogradu. Učešće javnosti je obavezan proceduralni element procene uticaja na životnu sredinu. Međutim, pravilnik koji uređuje učešće javnosti u postupku

Saznajte više »
Urbani menadžment - korupcija i planiranje

Urbani menadžment – korupcija i planiranje

U saradnji sa A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Ministarstvo prostora organizovaćemo seminar u novembru u okviru projekta “Urbani menadžment – korupcija i planiranje”.
Tema prvog predavanja biće održivo planiranje (3.11.), tema drugog učešće u donošenju odluka (10.11.), a na trećem i poslednjem predavanju pričaćemo o pristupu pravdi i pravnoj zaštiti (19.11.).

Saznajte više »
RERI-Tailor-made-Zakoni-po-meri-vlasti

Tailor made – Zakoni po meri vlasti

Povod za organizovanje konsulativnog sastanka su sve učestaliji primeri prekrajanja zakona u skladu sa svakodnevnim i kratkoročnim potrebama vlasti, investitora i privatnih interesa.
Najsvežiji primeri ove pojave koja urušava vladavinu prava i pravnu sigurnost su predlozi izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o parničnom postupku, kao i nedavno usvojeni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saznajte više »