Događaji

RERI-Tailor-made-Zakoni-po-meri-vlasti

Tailor made – Zakoni po meri vlasti

Povod za organizovanje konsulativnog sastanka su sve učestaliji primeri prekrajanja zakona u skladu sa svakodnevnim i kratkoročnim potrebama vlasti, investitora i privatnih interesa.
Najsvežiji primeri ove pojave koja urušava vladavinu prava i pravnu sigurnost su predlozi izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o parničnom postupku, kao i nedavno usvojeni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Saznajte više »