Publikacije

PROTOKOL o saradnji organizacija civilnog društva i privrednih subjekta u sprovođenju ranih javnih konsultacija

Učešće javnosti i borba protiv korupcije u prostornom i urbanističkom planiranju – Priručnik za nevladine organizacije i aktiviste

SMERNICE za unapređenje pravnog okvira i preporuke dobre prakse za sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti životne sredine u Republici Srbiji

SMERNICE za unapređenje zaštite životne sredine u krivičnoj i sudskoj praksi

Građevinske dozvole i procena uticaja na životnu sredinu

Izmene Plana generalne regulacije Beograda u senci kršenja zakona i improvizacije procedura

Godišnji izveštaj 2021

Krivična odgovornost pravnih lica za krivična dela protiv životne sredine

Konverzija prirodnog bogatstva u profit – Studija slučaja Nacionalnog parka ,,Kučaj-Beljanica“

Zloupotreba zloupotrebe prava na pristup informacijama od javnog značaja

Neprecizan zahtev za pristup informacijama: razlika između dokumenta i informacije sadržane u njemu

„Sve je poslovna tajna u javnom preduzeću“ – Pravo na pristup informacijama o životnoj sredini u posedu javnih preduzeća i mogućnost za njegovo uskraćivanje na osnovu poslovne tajne

CRNA KNJIGA – Slučaj privatizacije Instituta „Jaroslav Černi“

Analiza Zakona o klimatskim promenama

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije – analiza zakona i podzakonskih akata

Uporedna analiza moratorijuma i zabrane izgradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

Prikaz Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za 2020. godinu

Neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave

Borba za javni interes pravnim sredstvima – Presuda Upravnog suda u slučaju Gondola

O tempora, o mores! Studija slučaja izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu #2

Analiza primene Plana kvaliteta vazduha 2016-2020.pdf

Projekat uređenja Vračarskog Platoa ispred Hrama Svetog Save

Zagađenje vazduha i kršenje prava na zdravu životnu sredinu u Smederevu

Savski nasip – samovolja na vodi

Požar u kompleksu firme ,,EKOLUX RECYCLING SEE“ d.o.o. Požarevac

Uticaj projekta eksploatacije peska iz ležišta ,,Padina“ kod Kovačice na životnu sredinu i lokalnu zajednicu

Problematika usvajanja planova velikih investicionih projekata urbanizacije priobalja i izgradnje novog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu

Epilog izgradnje male hidroelektrane ,,Krepoljin“ na reci Mlavi, opština Žagubica

Cui bono – Studija slučaja izgradnje fabrike pneumatika ,,Linglong Tire“ u Zrenjaninu

Borba za javni interes pravnim sredstvima – Studija slučaja kabinske žičare Ušće – Kalemegdan

Pravni aspekti slučaja izgradnje male hidroelektrane ,,Zvonce“

Analiza pozicije građana u razvoju i planiranju gradova

STUDIJA SLUČAJA MHE ČITLUK – Izgradnja MHE Čitluk bez uslova Zavoda za zaštitu prirode

STUDIJA SLUČAJA MHE ROČNJAK – Prestanak važenja građevinske dozvole zbog isteka roka

STUDIJA SLUČAJA MHE ZVONCE – Toliko kršenja propisa i procedura ne može da stane u naslov