Tvoje pravo

Tvoje pravo – Zaštita životne sredine pravnim sredstvima

Projekat doprinosi jačanju vladavine zakona i zaštite životne sredine u Srbiji primenom i unapređenjem dostupnih pravnih instrumenata koji garantuju pravo na zdravo i zaštićeno okruženje, odnosno životnu sredinu, prava na pristup informacijama, učešće javnosti i pristup pravdi.

Ciljevi

RERI će koristiti strateške slučajeve, odnosno strateško vođenje parnica i praćenje postupaka koji sprovode relevantne javne vlasti u cilju:

  • poboljšanja primene zakona u vezi sa zaštitom životne sredine;
  • podsticanja dobrog upravljanja i povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih organa, i;
  • u cilju omogućavanja uživanja ljudskih i građanskih prava koja se odnose na životnu sredinu.

Aktivnosti

RERI će poseban fokus usmeriti na sledeće aktivnosti:

  • Praćenje postupaka procene uticaja na životnu sredinu i strateške procene uticaja na životnu sredinu i podsticanje javnosti na učešće u procesima donošenja odluka;
  • Praćenje sprovođenja mera politike zaštite vazduha na centralnom i lokalnom nivou;
  • Pokretanje i vođenje strateških parnica u slučajevima kada je utvrđeno kršenje propisa u oblasti životne sredine;
  • Pružanje savetodavne i pravne podrške aktivistima, udruženjima i pojedincima u slučajevima kada su njihova prava povređena ili im je ograničen pristup pravnoj zaštiti.

Projekat se realizuje od 1. marta do 31. oktobra 2021. godine uz podršku „Heinrich Böll Stiftung ” fondacije.