Projekti

Projekti na kojima trenutno radimo su sledeći:

Uticaj emisija zagađujućih materija iz termoelektrana na životnu sredinu, javno zdravlje i energetsku tranziciju

Tvoje pravo u tvojim rukama – jačanje kapaciteta civilnog društva za odbranu prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu pravnim sredstvima

Borba protiv zagađenja, degradacije prirode i korupcije u životnoj sredini u vezi sa stranim investicijama i projektima od nacionalnog značaja u Srbiji

Jačanje nadzornih mehanizama i zaštite prava na zdravu i očuvanu životnu sredinu u Republici Srbiji

Regionalnom saradnjom do kvalitetnije životne sredine na Zapadnom Balkanu

Unapređenje pravnog okvira i prakse sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji

Tvoje pravo – Zaštita životne sredine pravnim sredstvima

ENFORCE – Jačanje preventivnih mehanizama u borbi protiv korupcije u oblasti izgradnje, prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine

Planiranje i izgradnja korupcije – Borba protiv korupcije, kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u urbanom i prostornom planiranju

Lokalne zajednice brže i jače u borbi protiv korupcije

Tvoj vazduh – Tvoje pravo: podrška učešću građana u kreiranju politike zaštite vazduha u Beogradu

Tvoj Beograd – Tvoje pravo: Unapređenje transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti, borba protiv korupcije i jačanje građanskog nadzora nad sprovođenjem politike zaštite životne sredine u Beogradu

Tvoje pravo – Unapređenje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti u značajnim infrastrukturnim projketima i planovima koji imaju uticaja na životnu sredinu

Imam prava i ne plašim se da ih upotrebim –
Unapređenje komunikacije i dostupnosti informacija o pravnim instrumentima za zaštitu životne sredine, ljudskih i građanskih prava
 

Tvoje pravo – Zaštita životne sredine pravnim sredstvima  

Dozvolite da pričamo o dozvolama – građevinske dozvole i zarobljavanje javnih resursa  

Tvoje pravo – Unapređenje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti u značajnim infrastrukturnim projketima i planovima koji imaju uticaja na životnu sredinu

Projekat uglja na Zapadnom Balkanu: Energetika, ekološka demokratija i čist vazduh u Srbiji  

Zaštita životne sredine zakonom – Zaštita reka, biodiverziteta i ljudskih prava na zdravlje i zaštićeno okruženje  

 

 

Partneri i donatori: