fabrika guma

Ko je odlučio da Linglong može da gradi bez uslova zaštite prirode?

Prema informacijama koje je RERI dobio od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ni Gradska uprava Grada Zrenjanina ni nadležni organi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine nisu se obratili ovom zavodu, uprkos izričitoj zakonskoj obavezi da pribave uslove zaštite prirode za izgradnju fabrike guma investitora Linglong International Europe d.o.o. Linglong je bio dužan da pribavi uslove Pokrajinskog ...Pročitajte više »

Podelite:
izgradnja hidroelektrana

Presuda Upravnog suda u slučaju MHE Zvonce – Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine je poništeno samo iz proceduralnih razloga

Presudom Upravnog suda kojom je poništeno rešenje Ministarstva zaštite životne sredine, a nakon tužbe investitora „Mala hidroelektrana Zvonce“, utvrđena je isključivo povreda pravila postupka, a sud nije ni ulazio u ocenu činjeničnog stanja. Upravni sud je presudom donetom 08.09.2020. godine usvojio tužbu investitora „Mala hidroelektrana Zvonce“ d.o.o Beograd, kojom je poništio rešenje Ministarstva za zaštitu ...Pročitajte više »

Podelite:
MHE

Usvojen Zahtev RERI – građevinska dozvola za MHE Rastovnica i formalno nevažeća

Rešavajući po zahtevu Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Gradska uprava grada Prokuplja je dana 23.09.2020. godine donela rešenje kojim se konstatuje prestanak važenja građevinske dozvole, koja je 2015. godine izdata investitoru – RASTING MV d.o.o. Beograd, za izgradnju MHE Rastovnica, na tri vodozahvata na Dobrotićkoj, Balčačkoj i Bučinskoj reci, u opštini ...Pročitajte više »

Podelite:
Kolubara B

Prekinuta javna sednica komisije za planove za plan područja posebne namene za izgradnju termoelektrane Kolubara B

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokušalo je danas da, uprkos očiglednim organizacionim propustima, održi javnu sednicu komisije za planove u okviru javnog uvida u nacrt Plan područja posebne namene za izgradnju termoelektrane Kolubara B i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Nakon insistiranja predstavnika zainteresovane javnosti da im se pokaže zapisnik, koji niko ...Pročitajte više »

Podelite:
zagađenje vazduha

Biće gore pre nego što bude bolje? – Prikaz godišnjeg izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2019. godinu

Agencija za zaštitu životne sredine je 7. septembra 2020. godine objavila godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u 2019. godini koji sadrži prikaz rezultata monitoringa kvaliteta vazduha na nacionalnom i lokalnom nivou. Sastavni deo ovog izveštaja je i ocena kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama, prema kojoj je u svim aglomeracijama u ...Pročitajte više »

Podelite:
fabrika guma

Javna prezentacija bez javnosti i studija bez uticaja

Gradska uprava Grada Zrenjanina sprečila je danas građane da učestvuju na javnoj prezentaciji studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju pneumatika kineske kompanije Linglong International Europe d.o.o. Oko 50 građana i predstavnika udruženja, koji su dostavili primedbe na studiju procene uticaja, su došli na javnu prezentaciju u zgradu gradske uprave ...Pročitajte više »

Podelite:
Komandni centar MUP

Neosnovana planom predložena izgradnja komandnog centra MUP u bloku 39, pored FDU

Stručnjaci i organizacije civilnog društva upozoravaju da je neosnovano i neutemeljeno odustajanje od izgradnje kompleksa objekta visokoškolskih ustanova u bloku 39 u kome se nalazi Fakultet dramskih umetnosti i ustupanje čitave površine ovog bloka za izgradnju Administrativnog i operativnog centra MUP sa heliodromom, kao i da je proizvoljna i zabrinjavajuća njegova planirana invazivna izgradnja. Izrada ...Pročitajte više »

Podelite:
covid-19

Podrška civilnog društva inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“

RERI i Yucom daju punu podršku inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“ i pravu zdravstvenih radnika da slobodno iznose svoje mišljenje. Zahtevamo od organa javnih vlasti i direktora zdravstvenih ustanova da se uzdrže od bilo kakvih mera i postupaka koje ugrožavaju slobodu govora, pravo na rad i dostojanstvo lekara i zdravstvenih radnika. Lekari, potpisnici inicijative „Ujedinjeni protiv ...Pročitajte više »

Podelite:
fabrika guma

GRAD ZRENJANIN PONOVO IZDAO NEZAKONITU GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA FABRIKU GUMA

Grad Zrenjanin je 10. jula izdao treću po redu nezakonitu građevinsku dozvolu investitoru Linglong International Europe doo, ovoga puta za drugu fazu izgradnje pomoćnih objekata u okviru kompleksa fabrike guma. RERI je 20. jula podneo žalbu Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, ističući da je dozvola izdata suprotno propisima. RERI zahteva od Pokrajinskog sekretarijata ...Pročitajte više »

Podelite:
Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine hitno da povuče politikantsku objavu ministra Gorana Trivana sa zvanične fejsbuk stranice

Zahtevamo od Ministarstva zaštite životne sredine da bez odlaganja sa svog fejsbuk naloga ukloni saopštenje ministra Gorana Trivana kojom je ministar najgrublje zloupotrebio ministarstvo i svoju javnu funkciju u političke svrhe: Ministar Trivan, koji se nije oglašavao u situacijama kada su propisi u oblasti zaštite životne sredine bezočno kršeni u korist privatnih interesa, našao je ...Pročitajte više »

Podelite: