INEKP

Upućen poziv Ministarstvu rudarstva i energetike da uključi javnost u izradu Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uputio je poziv Ministarstvu rudarstva i energetike da uključi javnost u izradu Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu za period 2021-2030. godine (INEKP), sa vizijom do 2050. godine, kao i u izradu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu. INEKP, ...Pročitajte više »

Podelite:
savetodavni odbor

RERI sa ponosom objavljuje formiranje Savetodavnog odbora

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) sa zadovoljstvom saopštava da je imenovao savetodavni odbor, koji će delovati kao stručno telo organizacije kroz savetovanje rukovodećih struktura RERI-ja o pitanjima od strateškog značaja za organizaciju i pružanje podrške prilikom saradnje sa akademskom zajednicom i civilnim društvom.   Velika nam je čast što će profesorka Sanja ...Pročitajte više »

Podelite:
zagađenje vazduha

Šta smo disali između dva septembra? – Prikaz Godišnjeg Izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2020. godinu

Agencija za zaštitu životne sredine je 13. septembra 2021. godine objavila Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u 2020. godini koji sadrži prikaz rezultata monitoringa kvaliteta vazduha na nacionalnom i lokalnom nivou. Sastavni deo ovog izveštaja je i ocena kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama, prema kojoj je u svim aglomeracijama u ...Pročitajte više »

Podelite:
gradjevinska dozvola

Ministarka zaštite životne sredine zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru

Ministarka zaštite životne sredine je pre nekoliko dana u Boru posetila kompaniju „Serbia Zijin Copper doo“ kako bi se uverila u napredak i dinamiku projekata koje kompanija sprovodi u cilju zaštite životne sredine. Međutim, objekti koje je ona obišla i u čiju izgradnju se uverila nemaju ni građevinsku dozvolu ni saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Građani ...Pročitajte više »

Podelite:
termoelektrane

14 termoblokova na ugalj u Srbiji su 2020. emitovale više sumpor-dioksida od svih 221 TE na ugalj u EU

Zagađenje sumpor-dioksidom (SO2) iz termoelektrana u Srbiji je bilo 6,1 puta više od dozvoljenog tokom 2020. i čak se povećalo u odnosu na 2019. godinu, pokazuje novi izveštaj mreže CEE Bankwatch i Centar za istraživanje energetike i čist vazduh (CREA), u saradnji sa Centrom za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).  Zemlje Zapadnog Balkana od 2018. imaju obavezu ...Pročitajte više »

Podelite:
deponija u Vinči

Za požar na deponiji u Vinči odgovorna je vlast – neosnovane optužbe protiv političkih protivnika pokazuju da živimo u zarobljenom društvu

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) osuđuje istupe narodnih poslanika i pojedinih medija u kojima su iznete neosnovane optužbe na račun pojedinaca i organizacija da su odgovorni za podmetanje požara na deponiji u Vinči. Iako smo svesni da živimo u državi zarobljenih institucija i da su neodgovorni istupi predstavnika vlasti postali svakodnevna ...Pročitajte više »

Podelite:
Zakon o vodama

RERI i WWF Adria:  NIJE GOTOVO! Nastavljamo sa potpisivanjem peticije za raspisivanje referenduma o neustavnim izmenama Zakona o vodama

Povodom navoda koji su se pojavili u medijima, a u vezi sa nepotpisivanjem izmena Zakona o vodama od strane Predsednika Republike, RERI i WWF Adria obaveštavaju javnost da je Ustavom Republike Srbije propisano da se u slučaju odbijanja Predsednika da određeni zakon potpiše, isti vraća Narodnoj skupštini Republike Srbije na ponovno odlučivanje.  Ukoliko bi Narodna ...Pročitajte više »

Podelite:
otvoreno pismo

OTVORENO PISMO ALEKSANDRU VUČIĆU, PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Zbog čega ne treba potpisati neustavne i nezakonite izmene Zakona o vodama Poštovani gospodine Vučiću,  U vezi sa neustavnim i nezakonitim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama („Zakon“), koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 14. jula ove godine, dan kasnije ste izjavili da ćete iste potpisati, ako su u skladu sa Ustavom Republike Srbije, „svidele Vam se ili ne“, nakon što ih budete pročitali.  Ne sumnjajući ...Pročitajte više »

Podelite:
peticija

RERI i WWF: Tražimo da se građani Srbije izjasne o izmenama Zakona o vodama – Peticija za raspisivanje referenduma

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu –  RERI i Svetska organizacija za  prirodu – WWF pozivaju građane Srbije da svojim potpisima podrže peticiju za raspisivanje referenduma o neustavnim i nezakonitim izmenama Zakona o vodama. Članom 2. Zakona o referendumu predviđeno je da građani referendumom odlučuju o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine. Članom 10. ...Pročitajte više »

Podelite:
procena uticaja na životnu sredinu

Vlada Republike Srbije poništila rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za povećanje kapaciteta flotacije rudnika Majdanpek sa 6.000.000 t na 11.000.000 t godišnje

Vlada Republike Srbije je odlučujući po žalbama Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Društva mladih istraživača iz Bora (DMI Bor) donela 16. juna rešenje kojim se poništava rešenje Ministarstva zaštite životne sredine da Serbia Zijin Copper nema obavezu da izradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za povećanje flotacije rudnika ...Pročitajte više »

Podelite: