plan kvaliteta vazduha

Zaštinik građana utvrdio propuste u radu Gradske uprave Valjeva u sprovođenju Zakona o zaštiti vazduha

Zaštitnik građana je utvrdio propuste u radu gradske vlasti Valjeva koja nije donela i sprovela Plan kvaliteta vazduha i kratkoročni Plan kvaliteta vazduha,  ugrožavajući time pravo građana na zdravu životnu sredinu.   U pritužbi koju su RERI i Lokalni odgovor Valjevo uputili zaštitniku građana krajem novembra prošle godine, navodi se da Gradska uprava više od godinu ...Pročitajte više »

Podelite:
Ministarstvo zaštite životne sredine

Nezakonita izgradnja mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu

Most Novi Sad

Radovi na izgradnji obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava započeti su bez procene uticaja na životnu sredinu, iako se iz dostupne dokumentacije može bez sumnje zaključiti da je za ovaj projekat bilo neophodno obezbediti saglasnost na studiju o proceni uticaja, pre izdavanja građevinskih dozvola i početka izvođenja radova. Izgradnja  privremenih saobraćajnica sa privremenim ...Pročitajte više »

Podelite:
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena za isti privredni prestup, svaki put kažnjena novčanim iznosom ispod zakonskog minimuma

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena je zbog kršenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, za šta joj je svaki put naloženo da plati novčanu kaznu ispod zakonskog minimuma. Po prijavi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) kompanija je polovinom novembra ponovo osuđena za isti privredni prestup, izvođenje ...Pročitajte više »

Podelite:
EPS

Viši sud presudio u korist RERI-ja: Elektroprivredi Srbije naloženo da smanji emisije iz termoelektrana zbog ugrožavanja zdravlja građana

Viši sud u Beogradu naložio EPS-u da smanji emisije iz termoelektrana zbog ugrožavanja zdravlja građana

Viši sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu u korist Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i naložio „Elektroprivredi Srbije“ (EPS) da smanji emisije sumpor dioksida u termoelektranama zbog njihove opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Tužba koju je RERI podneo u januaru 2021. godine, usledila je nakon više podnetih zahteva ...Pročitajte više »

Podelite:
javna rasprava

U susret javnoj raspravi: da li Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Valjevo 2022-27 donosi dugo očekivana rešenja građanima “crne tačke” Srbije?

Hitan rez - PKV Valjevo

Nacrt Plana kvaliteta vazduha, koji su Valjevci čekali više od godinu dana, biće na javnom uvidu do utorka 28. novembra, kada ističe rok da građani, zainteresovana i stručna javnost podnesu komentare, primedbe i mišljenja na ovaj dokument.   Pored brojnih proceduralnih propusta koji su tokom 14 meseci pratili institucionalne odluke o izradi Plana, rokove za njegovu ...Pročitajte više »

Podelite:
Bor

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Privredni sud u Zaječaru doneo je osuđujuću presudu i kaznio kompaniju “Ziđin Bor Koper”, jer je izgradnju i radove na proširenju topionice bakra u Boru započela bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Zbog tog prestupa kompanija je kažnjena sa svega 200 hiljada, a odgovorno lice sa 30 hiljada dinara. U istom ...Pročitajte više »

Podelite:
javni uvid

Doneti Plan kvaliteta vazduha u Valjevu zbog zaštite zdravlja građana, a ne radi forme

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je zahtev za ponavljanje javnog uvida u Nacrt Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva, zbog kršenja Uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine. Naime, Gradska uprava je 27. oktobra oglasila javni uvid na Nacrt Plana kvaliteta vazduha navodeći ...Pročitajte više »

Podelite:
Aranđelovac

Investitor nastavlja radove u “Parku Bukovičke banje” u Aranđelovcu koje je otpočeo bez saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu

Beograd/Aranđelovac, 25. oktobar 2022. – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je inspekciji zaštite životne sredine u Aranđelovcu zahtev za vanredni inspekcijski nadzor, jer je investitor “Bukovička banja Stublina” otpočeo radove na objektu “Otvoreno kupatilo” bez saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Po istom osnovu podneta je i ...Pročitajte više »

Podelite:
Aranđelovac

RERI i Evropa Nostra Srbija: U Aranđelovcu bespravno porušeno zaštićeno kulturno dobro

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Evropa Nostra Srbija ukazuju na to da su u Aranđelovcu bespravno porušeni objekti koji čine deo istorijsko-kulturne celine Park „Bukovička banja“, da je investitor delovao mimo urbanističkog plana i rekonstrukciju jednog kompleksa pretvorio u njegovo rušenje. Naime,  Skupština opštine Aranđelovac usvojila je početkom 2021. godine ...Pročitajte više »

Podelite:
informacije od javnog značaja

Koalicija za slobodu pristupa informacijama izražava zabrinutost zbog sve veće netransparentnosti institucija

BEOGRAD, 27. septembar 2022. – Povodom obeležavanja Međunarodnog dana pristupa informacijama i Dana prava javnosti da zna, 28. septembra, Koalicija za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja konstatuje da su organi vlasti u Srbiji sve netransparentniji u svom radu.  Prošlogodišnje izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nisu doprinele rešavanju dva ključna problema ...Pročitajte više »

Podelite: