Ljudi

Jovan Rajić

Predsednik Upravnog odbora

Jovan je advokat sa sedam godina profesionalnog iskustva. Radio je u vodećim advokatskim kancelarijama u Srbiji, u odeljenjima za nepokretnosti, energetiku i životnu sredinu, gde je zastupao kako domaće klijente, tako i međunarodne korporacije. Radio je na nekim od prvih projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji i Crnoj Gori, pre nego što je 2014. godine osnovao sopstvenu kancelariju.

Jovan je ekspert za pravo energetike i životne sredine, sa posebnim fokusom na pravo EU. Takođe je učestvovao na nekoliko projekata koji se odnose na usklađivanje domaćih propisa sa EU direktivama.

Autor je mnogih tekstova na temu domaćeg i evropskog prava energetike. Jovan je osnivač Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i jedan od osnivača Udruženja za pravo energetike Srbije.

Govori engleski jezik. Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 2014. godine.

Mirko Popvić

Programski direktor

Mirko je iskusni projektni menadžer, aktivista i savetnik za javne politike.

Već petnaest godina radi u civilnom sektoru, tokom kojih je sarađivao sa javnim institucijama i međunarodnim organizacijama,  gde je stekao iskustvo u menadžmentu i držanju treninga i obuka. Kao aktivista i istraživač posvećen je demokratizaciji i promociji učešća građana u procesu donošenju odluka.   

Zainteresovan je za primenu Arhuske konvencije, procenu uticaja na životnu sredinu, javne politike u oblasti životne sredine, klimatskih promena i energetike, usvajanje i primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine u Srbiji.

Objavio je više publikacija u oblasti zaštite životne sredine i energetske politike i dobrog upravljanja.

Atila Mraznica

Glavni parničar

Atila poseduje iskustvo u zastupanju klijenata u upravnim postupcima i parničnim, krivičnim i prekršajnim postupcima. Takođe poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti privrednog prava.

Dve godine je radio u parničnom odeljenju jedne od vodećih regionalnh advokatskih kancelarija, pre nego što je pokrenuo sopstvenu praksu. Zastupao je domaće i inostrane energetske kompanije u sudskim postupcima pred domaćim sudovima i organima, kao i u Republici Srpskoj.

Atila je član Advokatske komore Beograda od 2012. godine. Govori srpski, mađarski i engleski.

Samir Ćeranić

Glavni advokat za Crnu Goru

Samir poseduje iskustvo u zastupanju pred sudovima i u privrednom pravu generalno, sa posebnim poznavanjem i praksom na crnogorskom tržištu i pravnom sistemu.

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Crnoj Gori 2006. godine, radio je kao saradnik u Osnovnom sudu u Herceg Novom do 2010. godine, u krivičnom i parničnom odeljenju. Od 2010. godine Samir je radio kao nezavisni advokat u Crnoj Gori, sa naročitim osvrtom na pravo nepokretnosti i tržište energetike.

Član je Advokatske komore Crne Gore od 2013. godine i član RERI-a i glavni advokat za Crnu Goru od 2017. godine. Tečno govori engleski jezik.

Marko Pavlović

Pravni ekspert

Marko je jedan od suosnivača RERI-a. Stručnjak je za rešavanje sporova i „zelenu“ gradnju i održivi razvoj. Osim ovoga, Marko se interesuje i za pitanja vezana za klimatske promene, kako sa praktične, tako i sa naučne strane.

Marko je diplomirao 2016. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a ima iskustvo rada u javnim institucijama.

Tečno govori engleski jezik i služi se španskim.

Marija Mraznica

Menadžer za komunikacije

Marija je samostalni dizajner sa desetogodišnjim iskustvom u raznim oblastima dizajna i organizaciji procesa rada. Kombinujući znanja iz oblasti grafičkog, web i ux dizajna sa marketingom putem društvenih mreža, stvara prepoznatljiv identitet RERI-a.

Diplomirala je 2008. godine na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu na odseku za Dizajn enterijera.

Marija govori mađarski i engleski jezik.
Upravni odbor

  • Jovan Rajić, advokat, Predsednik Upravnog odbora
  • Mirko Popović, programski direktor i predsednik skupštine RERI-ja
  • Atila Mraznica, advokat, glavni parničar RERI-ja
  • Sofija Mandić, pravni ekspert i aktivista za ljudska prava
  • Stevan Petrović, aktivista životne sredine
  • Marko Pavlović, pravni ekspert