Direktive o obnovljivim izvorima energije

Članice EU usaglasile ciljeve – 32% energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine

Evropska Komisija je prošle nedelje objavila da su države članice Evropske unije postigle dogovor o novim obavezujućim targetima za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, od 32% do 2030. godine, uz mogućnost revizije ovog sporazuma do 2023. godine. Planirano je da dogovoreni ciljevi budu implementirani kroz izmene postojeće Direktive o obnovljivim izvorima energije, nakon čega će biti transponovani u zakonodavstva država članica. 

Ovo predstavlja značajan napredak u poređenju sa prethodno zadatim ciljevima projektovanim na 27% u istom vremenskom periodu, iako ovako postavljeni targeti po mišljenju pojedinih država članica i “zelenih“ frakcija i dalje nisu dovoljno ambiciozni.. 

Dodatni razlog za ovako podeljeno raspoloženje je i taj što je Evropski parlament prvobitno predložio targete od 35%, za koje se najglasnije zalagala Francuska. Nasuprot tome, Velika Britanija je promovisala ideju od 30% udela kao razuman i realan cilj, što je konačno dovelo do gore pomenutog kompromisnog rešenja. 

Glavna postignuća dogovorena između država članica i objavljena na sajtu Evropske Komisije su: 
– Postavljanje novog, obavezujućeg, targeta za obnovljive izvore energije za 2030. godinu na 32%, uključujući mogućnost revizije do 2023. godine, 
– Poboljšanje dizajna i stabilnosti šeme podrške za obnovljive izvore energije, 
– Pospešivanje racionalizacije i smanjenje administrativnih procedura, 
– Uspostavljanje jasnih i stabilnih regulatornih okvira za samoproizvodnju, 
– Povećanje ciljeva u pogledu transportnog i sektora za grejanje/hlađenje, i 
– Poboljšanje održivosti upotrebe bioenergije. 

Dopunjena Direktiva o obnovljivim izvorima energije treba da bude zvanično odobrena od strane Evropskog Parlamenta i Saveta. Nakon potvrđivanja od strane oba ova tela, biće objavljena u zvaničnom službenom glasniku EU, te stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja. Države članice će biti obavezne da transponuju nove elemente Direktive u nacionalno zakonodavstvo u roku od 18 meseci, od dana stupanja Direktive na snagu. 

Podelite: