Bor

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola

Privredni sud u Zaječaru doneo je osuđujuću presudu i kaznio kompaniju “Ziđin Bor Koper”, jer je izgradnju i radove na proširenju topionice bakra u Boru započela bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Zbog tog prestupa kompanija je kažnjena sa svega 200 hiljada, a odgovorno lice sa 30 hiljada dinara. U istom ...Pročitajte više »

Podelite:
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja

Među najboljima smo! I ne, nije zbog beogradskog vazduha.

Posle višegodišnjih napora Srbija je konačno nagrađena prestižnom nagradom Fossil of the Day, koju tokom globalne konferencije UN o promeni klime (COP) dodeljuje Climate Action Network. Srbija je prestižno treće mesto fosila dana zaslužila pre svega zbog odluke da se velikim zagađivačima ponovo odloži rok za pribavljanje integrisanih dozvola. U Skupštini Srbije danas se, drugi ...Pročitajte više »

Podelite:
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja

Vlada Srbije ponovo predlaže odlaganje primene Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja

Predlog izmena Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji je, bez javne rasprave upućen Narodnoj skupštini, pokazuje da Republika Srbija i nadležno ministarstvo za zaštitu životne sredine nemaju kapacitet da sprovode propise. Rok za izdavanje integrisanih dozvola velikim zagađivačima ponovo je pomeren, ovoga puta do kraja 2024. godine. Ponovno pomeranje roka za ...Pročitajte više »

Podelite: