Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

NA ZAPADNOM BALKANU ŽIVIMO U OTROVNOM OBLAKU

Emisije zagađujućih čestica iz velikih postrojenja u većini zemalja Zapadnog Balkana veće su od propisanih graničnih vrednosti, a termoelektrane na ugalj prema poslednjim podacima emituju više sumpor‐dioksida nego ukupno sva takva postrojenja u EU. Ugalj u svetu odlazi u istoriju i danas je već isplativije graditi solarne elektrane i vetroparkove nego održavati postojeće termoelektrane. Kompanije ...Pročitajte više »

Podelite:
Ujedinjeni Balkan za čist vazduh

SVE KARTE NA STO O KVALITETU VAZDUHA

I pored znatnih pomaka od početka uspostavljanja mreže mernih stanica za kvalitet vazduha i sistema  za informisanje javnosti u zemljama regiona, kvalitet i količina podataka o zagađenju i dalje nisu na  zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti mnogo dostupniji i jasniji.  Pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema merenja i ostvarivanje prava na obaveštenost  o nivou zagađenja.  Zakonska obaveza  Najsofisticiranijim  mernim  stanicama  na  Zapadnom  Balkanu  upravljaju  ministarstva  zadužena  za  životnu sredinu i ustanove pod njihovim okriljem.   Vlada i lokalne samouprave su po zakonu dužne da prate  zagađenost, obaveštavaju stanovništvo o  rezultatima i prave planove i primenjuju mere za poboljšanje kada se premaše dozvoljene granice.   Uprkos pomacima u uspostavljanju mreže mernih stanica za kvalitet vazduha, nije pokriveno dovoljno  teritorije. Kvalitet i količina podataka nisu na zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti  mnogo dostupniji i jasniji.    Kad  ne  bi  bilo  popularnih  sajtova  i  mobilnih  aplikacija  na  kojima  u  realnom  vremenu  možemo  da  pratimo podatke sa skoro svih stanica po svetu, stanovnici mnogih gradova bi morali da se oslone na  veb stranice lokalnih ustanova. Tu informacije još uvek često kasne i nisu prikazane na način da se lako  razumeju.   Brojna područja, čak i urbana, još nisu pokrivena stanicama za monitoring ili se ...Pročitajte više »

Podelite: