događaji

Environmental Law is in the Air

Environmental Law is in the air

RERI organizuje regionalnu konferenciju posvećenu efikasnoj pravnoj zaštiti i praksi u ekološkim, energetskim i klimatskim politikama zemalja Zapadnog Balkana. Pod nazivom “Environmental Law Is In the Air” konferencija na agendu postavlja ključne procese i pravne mehanizme zaštite životne sredine predviđene domaćim propisima, međunarodnim ugovorima, kao i zakonodavnim okvirom Evropske Unije, uključujući domete pravne prakse. Da ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Predstavljanje izveštaja o sprovođenju zakona u oblasti energetike i klime

RERI Zakoni u oblasti energetike i klime

Zakon o klimatskim promenama usvojen je u martu, a Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije u aprilu 2021. godine. Usvajanje ovih ključnih propisa u oblasti energetike i klime predstavlja važan korak u energetskoj tranziciji, usaglašavanju propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i borbi protiv klimatskih promena. Iz pravne perspektive, primena ovih zakona u ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Javnost o konceptu javne politike – Reforma prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji

konferencija za medije 18-Mar-22

Konferencija za medije  Medija centar, 18. mart u 12 sati  Nova planska praksa, Ministarstvo prostora i RERI pozivaju stručnu zajednicu, medije i javnost na konferenciju za medije koja je posvećena Predlogu koncepta politike o reformi e-prostora – koncepta politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji, dokumenta koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Konsultativni sastanak o izradi INEKP-a

RERI - INEKP Javne konsultacije najava

Pridružite se konsultacijama o izradi Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu – INEKP! INEKP-om se uređuje način na koji Srbija planira da sprovede energetsku tranziciju u narednih 10 godina. On predviđa konkretne ciljeve i aktivnosti za upravljanje, planiranje i praćenje energetske tranzicije koja podrazumeva kompletnu ekonomsku, političku, i društvenu transformaciju. Energetska tranzicija, kao i ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (Espoo konvencija)

RERI Espoo konvencija

Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (Espoo konvencija) je važan  instrument na polju zaštite životne sredine jer utvrđuje obavezu procene uticaja određenih aktivnosti na životnu sredinu u ranoj fazi planiranja, kao i opštu obavezu država da obaveštavaju i konsultuju jedna drugu o svim velikim projektima koji se razmatraju i za koje ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Javne konsultacije o izradi Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu

Javne konsultacije INEKP

Pozivamo vas da u što većem broju učestvujete u konsultacijama o Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu (INEKP)! INEKP-om se uređuje način na koji Srbija planira da sprovede energetsku tranziciju u narednih 10 godina. On predviđa konkretne ciljeve i aktivnosti za upravljanje, planiranje i praćenje energetske tranzicije koja podrazumeva kompletnu ekonomsku, političku, i društvenu transformaciju. ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Prezentacija preporuka za unapređenje učešća javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Prezentacija RERI

Nakon konsultacija sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, udruženjima građana i akademskom zajednicom, RERI je sastavio predloge Pravilnika za unapređenje učešća javnosti u postupcima procene uticaja na životnu sredinu koje predstavljamo u utorak, 23. novembra u Beogradu. Učešće javnosti je obavezan proceduralni element procene uticaja na životnu sredinu. Međutim, pravilnik koji uređuje učešće javnosti u postupku ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Urbani menadžment – korupcija i planiranje

Urbani menadžment - korupcija i planiranje

U saradnji sa A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Ministarstvo prostora organizovaćemo seminar u novembru u okviru projekta “Urbani menadžment – korupcija i planiranje”.
Tema prvog predavanja biće održivo planiranje (3.11.), tema drugog učešće u donošenju odluka (10.11.), a na trećem i poslednjem predavanju pričaćemo o pristupu pravdi i pravnoj zaštiti (19.11.).

Podelite: