događaji

Tailor made – Zakoni po meri vlasti

RERI-Tailor-made-Zakoni-po-meri-vlasti

Povod za organizovanje konsulativnog sastanka su sve učestaliji primeri prekrajanja zakona u skladu sa svakodnevnim i kratkoročnim potrebama vlasti, investitora i privatnih interesa.
Najsvežiji primeri ove pojave koja urušava vladavinu prava i pravnu sigurnost su predlozi izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o parničnom postupku, kao i nedavno usvojeni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Podelite:
događaji

Konferencija za medije Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu – RERI

14.05.2021. u 10h Medija centar Zašto su kompanije SERBIA ZIJIN COPPER i Linglong International Europe iznad zakona Republike Srbije? Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) vas poziva na konferenciju za novinare na kojoj će javnosti predstaviti nalaze o zagađenju vode u reci Pek, koja se može direktno dovesti u vezu sa aktivnostima ...Pročitajte više »

Podelite:
događaji

Komunikacija aktivista sa organima uprave, inspekcijskim organima i učešće aktivista u upravnim, krivičnim i parničnim postupcima

RERI-trening-26-04

U svom svakodnevnom radu, aktivisti i aktivistkinje, formalna i neformalna udruženja su, kako po potrebi, tako i po moranju, u kontaktu sa institucijama države. U zavinosti od prirode delatnosti, aktivisti koji se bore za neka prava često bivaju u kontaktu sa pravosudnim organima, kao i organima države koji se bave inspekcijskim nadzorom.

Podelite: