Blog

Izvor života traži IZBOR života

RERI peticija_Zakon o vodama_KRENI-PROMENI

RERI i WWF Adria pokrenuli su 15. jula onlajn peticiju kojom se zahteva da se sporni Zakon o vodama povuče i da se građani o spornom zakonu izjasne na referendumu. Takođe, RERI, WWF i još 40 udruženja zahtevali su, još pre usvajanja ovog Zakona, da se on povuče iz procedure

Podelite:
Blog

Jedno pismo – jedna suza

Mihajlovic-Grcic-N1-Tanjug-Strahinja-Acimovic

Šta o energetskoj tranziciji u Srbiji možemo saznati iz pisma Zorane Mihajlović direktoru EPS-a Miloradu Grčiću Ministarka Zorana Mihajlović obratila se pismom1 direktoru JP EPS Miloradu Grčiću i saopštila mu da zbog obaveza koje je Srbija prihvatila kroz potpisane međunarodne sporazume izgradnja termoelektrane Kolubara B nije opravdana, te ga podsetila da mu je Ministarstvo rudarstva i energetike ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Zagađenje vazduha i sekundarne čestice

pixabay-air-pollution

Visoke koncentracije PM čestica godinama unazad su osnovni razlog lošeg kvaliteta vazduha u Srbiji. Merenja pokazuju da tokom godine, na svim lokacijama unutar urbanih sredina gde se njihova koncentracija meri, dolazi do prekoračenja graničnih vrednosti.

Podelite:
Blog

Koje mere su preduzele evropske zemlje kako bi smanjile zagađenje vazduha?

pixabay-solar-panels-on-roof

Da bi se zaštitilo zdravlje građana i životna sredina, države postavljaju granične vrednosti za nivoe različitih zagađivača u vazduhu i propisuje određene obaveze u slučaju prekoračenja ovih vrednosti. Tako, u Republici Srbiji Zakon o zaštiti vazduha, između ostalog, propisuje da se u aglomeracijama u kojima je vazduh prekomerno zagađen moraju doneti Planovi kvaliteta vazduha.

Podelite:
Blog

Dobar dan, ja sam PM čestica

pixabay-particles1

Čestičnu materiju atmosfere (Particulate Matter – PM) čine čvrste i tečne faze suspendovane u atmosferi, koje imaju dvojako poreklo: prirodno i antropogeno.
Glavni izvori čestica prirodnog porekla su:
1) zemljišna prašina i morski aerosol;
2) proizvodi gasovitih faza hemijskih reakcija u atmosferi (različite gas-čestica konverzije) sa prethodnim poreklom gasova iz sagorevanja ili bioloških aktivnosti;

Podelite:
Blog

Neznanje je moć

pixabay-air-pollution

Neznanje je moć, jedan je od glavnih motiva distopijskog romana 1984. Džorža Orvela u kome je predočeno kako totalitarna država pomoću propagande, ali i drugih sredstava ostvaruje poptunu kontrolu nad svakim aspektom života isključujući i manipulišući neprestano svoje stanovnike.

Podelite:
Blog

Vazduh u Beogradu ubija – ko je odgovoran?

Vreme_Mirko Popovic_Vazduh_u_Beogradu_ubija_–_ko_je_odgovoran

Vazduh je smeša gasova bez ukusa, mirisa i boje koja nas okružuje i daje nam mogućnost da dišemo i živimo na ovoj planeti., Kao takav, vazduh nema mogućnost da nešto čini ili ne čini. Kada je vazduh zagađen tome je doprineo onaj ko je zagađivao i onaj ko nije sprečavao zagađenje.

Podelite: