Blog

COAL PHASE OUT I REGIONALNA SARADNJA U IZRADI I PRIMENI INTEGRISANOG NACIONALNOG ENERGETSKOG I KLIMATSKOG PLANA

coal power plant

Coal phase out u Evropskoj uniji i jugoistočnoj Evropi U skladu sa Pariskim sporazumom i ciljevima Evropske unije (EU) za dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine članice EU su donele političke odluke o prestanku korišćenja uglja za proizvodnju električne energije (coal phase out). Pariski sporazum je pravno obavezujući međunarodni ugovor koji utvrđuje obavezu potpisnica da ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

REGIONALNO POVEZIVANJE KAO NEOPHODAN PREDUSLOV ENERGETSKE TRANZICIJE NA ZAPADNOM BALKANU

Mapa Zapadnog Balkana

Uvodne napomene Tokom poslednjeg kvartala 2022. godine, u relevantnim  međunarodnim krugovima intenzivirani su napori da se Berlinski proces i integracija Zapadnog Balkana u okvire EU, ponovo dovede na agendu donosilaca odluka. Najveći zagovornik ovakvog stava svakako je Nemačka, čija je Vlada, ali i nevladine organizacije i think tank-ovi, u pomenutom periodu uložila velike napore da ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Bespravno rušenje zaštićenog kulturnog dobra i jednog od najznačajnijih simbola Aranđelovca

Park Bukovičke banje u Aranđelovcu, simbol ovog grada, već preko tri decenije uživa status zaštićenog kulturnog dobra. Takav status ova prostorna celina duguje brojnim značajnim objektima i lokalitetima, među kojima su 3 izvora mineralne vode, objekti graditeljskog nasleđa, kao i zbirka od 64 skulpture koje krase izgled parka. Među pomenutim značajnim objektima nalaze se i ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Izvor života traži IZBOR života

RERI peticija_Zakon o vodama_KRENI-PROMENI

RERI i WWF Adria pokrenuli su 15. jula onlajn peticiju kojom se zahteva da se sporni Zakon o vodama povuče i da se građani o spornom zakonu izjasne na referendumu. Takođe, RERI, WWF i još 40 udruženja zahtevali su, još pre usvajanja ovog Zakona, da se on povuče iz procedure

Podelite:
Blog

Jedno pismo – jedna suza

Mihajlovic-Grcic-N1-Tanjug-Strahinja-Acimovic

Šta o energetskoj tranziciji u Srbiji možemo saznati iz pisma Zorane Mihajlović direktoru EPS-a Miloradu Grčiću Ministarka Zorana Mihajlović obratila se pismom1 direktoru JP EPS Miloradu Grčiću i saopštila mu da zbog obaveza koje je Srbija prihvatila kroz potpisane međunarodne sporazume izgradnja termoelektrane Kolubara B nije opravdana, te ga podsetila da mu je Ministarstvo rudarstva i energetike ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Zagađenje vazduha i sekundarne čestice

pixabay-air-pollution

Visoke koncentracije PM čestica godinama unazad su osnovni razlog lošeg kvaliteta vazduha u Srbiji. Merenja pokazuju da tokom godine, na svim lokacijama unutar urbanih sredina gde se njihova koncentracija meri, dolazi do prekoračenja graničnih vrednosti.

Podelite:
Blog

Koje mere su preduzele evropske zemlje kako bi smanjile zagađenje vazduha?

pixabay-solar-panels-on-roof

Da bi se zaštitilo zdravlje građana i životna sredina, države postavljaju granične vrednosti za nivoe različitih zagađivača u vazduhu i propisuje određene obaveze u slučaju prekoračenja ovih vrednosti. Tako, u Republici Srbiji Zakon o zaštiti vazduha, između ostalog, propisuje da se u aglomeracijama u kojima je vazduh prekomerno zagađen moraju doneti Planovi kvaliteta vazduha.

Podelite:
Blog

Dobar dan, ja sam PM čestica

pixabay-particles1

Čestičnu materiju atmosfere (Particulate Matter – PM) čine čvrste i tečne faze suspendovane u atmosferi, koje imaju dvojako poreklo: prirodno i antropogeno.
Glavni izvori čestica prirodnog porekla su:
1) zemljišna prašina i morski aerosol;
2) proizvodi gasovitih faza hemijskih reakcija u atmosferi (različite gas-čestica konverzije) sa prethodnim poreklom gasova iz sagorevanja ili bioloških aktivnosti;

Podelite: