Blog

Zagađenje vazduha i sekundarne čestice

pixabay-air-pollution

Visoke koncentracije PM čestica godinama unazad su osnovni razlog lošeg kvaliteta vazduha u Srbiji. Merenja pokazuju da tokom godine, na svim lokacijama unutar urbanih sredina gde se njihova koncentracija meri, dolazi do prekoračenja graničnih vrednosti.

Podelite:
Blog

Koje mere su preduzele evropske zemlje kako bi smanjile zagađenje vazduha?

pixabay-solar-panels-on-roof

Da bi se zaštitilo zdravlje građana i životna sredina, države postavljaju granične vrednosti za nivoe različitih zagađivača u vazduhu i propisuje određene obaveze u slučaju prekoračenja ovih vrednosti. Tako, u Republici Srbiji Zakon o zaštiti vazduha, između ostalog, propisuje da se u aglomeracijama u kojima je vazduh prekomerno zagađen moraju doneti Planovi kvaliteta vazduha.

Podelite:
Blog

Dobar dan, ja sam PM čestica

pixabay-particles1

Čestičnu materiju atmosfere (Particulate Matter – PM) čine čvrste i tečne faze suspendovane u atmosferi, koje imaju dvojako poreklo: prirodno i antropogeno.
Glavni izvori čestica prirodnog porekla su:
1) zemljišna prašina i morski aerosol;
2) proizvodi gasovitih faza hemijskih reakcija u atmosferi (različite gas-čestica konverzije) sa prethodnim poreklom gasova iz sagorevanja ili bioloških aktivnosti;

Podelite:
Blog

Neznanje je moć

pixabay-air-pollution

Neznanje je moć, jedan je od glavnih motiva distopijskog romana 1984. Džorža Orvela u kome je predočeno kako totalitarna država pomoću propagande, ali i drugih sredstava ostvaruje poptunu kontrolu nad svakim aspektom života isključujući i manipulišući neprestano svoje stanovnike.

Podelite:
Blog

Vazduh u Beogradu ubija – ko je odgovoran?

Vreme_Mirko Popovic_Vazduh_u_Beogradu_ubija_–_ko_je_odgovoran

Vazduh je smeša gasova bez ukusa, mirisa i boje koja nas okružuje i daje nam mogućnost da dišemo i živimo na ovoj planeti., Kao takav, vazduh nema mogućnost da nešto čini ili ne čini. Kada je vazduh zagađen tome je doprineo onaj ko je zagađivao i onaj ko nije sprečavao zagađenje.

Podelite:
Blog

Plan kvaliteta vazduha za Beograd – Šta ćemo udisati u narednih 10 godina?

zagadjen-Bg-RERI-arhiva

Bio je utorak, 10. novembar 2020, kada je srpsko pravosuđe donelo istorijsku presudu: država Srbija je proglašena odgovornom za višegodišnje prekomerno zagađenje vazduha, koje je prouzrokovalo prevremene smrti više hiljada osoba, brojna respiratorna i kardiovaskularna oboljenja građana i onemogućilo većinu stanovnika na Ustavom zagarantovano pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Kako je sud ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Oligarsi i politika životne sredine

foto pixabay

Opozicija nema politiku pa neće na izbore! Ponavlja oligarhija koja uzurpira javne institucije u Srbiji. To je povod da podsetim da ni sama oligarhija nema politiku. A idu, jelte, izbori, pa ne bi bilo loše da građani razmisle o tome koga ili šta sve biraju. Za slučaj da se oligarsi nađu uvređenim napominjem da izraz ...Pročitajte više »

Podelite: