Foto_ gradilište sa kog su uklonjeni objekti svlačionice, bazena i pomoćnog objekta_izvor_RERI

Foto_ gradilište sa kog su uklonjeni objekti svlačionice, bazena i pomoćnog objekta_izvor_RERI.jpg