Blog

BUKA I BES – Zagađenje bukom i kako ga sprečiti

Pored zagađenja vazduha buka predstavlja hronični izvor zagađenja životne sredine u Beogradu i drugim urbanim sredinama u Srbiji. Problem zagađenja bukom na kratko je zainteresovao javnost nakon protesta stanovnika Cetinjske ulice u Beogradu. Problem Cetinjske je ad hoc rešen ali sistemsko rešenje problema zagađenja bukom nije na vidiku. Iako Ministar zaštite životne sredine tvrdi da ...Pročitajte više »

Podelite: