avala film

Zaštita javnog dobra, a ne seča Košutnjaka radi privatnih interesa!

Stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se regulacijom kompleksa Avala filma obezbedi zaštita javnog dobra i pravo stanovništva Beograda na zdravu i očuvanu životnu sredinu, uz poštovanje procedura i planskih i zakonskih dokumenata. Dokumenta koja je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda izložio na rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije ...Pročitajte više »

Podelite:
avala film

Primedbe na plan detaljne regulacije za kompleks „Avala filma” mogu da se dostave i poštom

U skladu sa oglašenim ranim javnim uvidom povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma”, Gradska opština Čukarica, koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda oglasio 29. juna 2020. godine, zainteresovana lica mogu svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, ...Pročitajte više »

Podelite:
gradjevinska dozvola

Licence to Kill – Građevinske dozvole i zaštita životne sredine

Kaluđerica je nekada bila sinonim za nelegalnu gradnju, pošto se to nije sankcionisalo, nicala su brojna divlja naselja, a postojeća se devastirala, dobri primeri su Zlatibor ili vikendice na Savskom nasipu. Građevinske dozvole postoje sa razlogom, ne samo za objekte za stanovanje i turizam već i za industriju i energetiku. Građevinska dozvola za projekte koji ...Pročitajte više »

Podelite:
covid-19

RERI ZAHTEVA HITNO OBJAVLJIVANJE ISTINITIH INFORMACIJA O STANJU U NOVOM PAZARU I NA TERITORIJI CELE SRBIJE

Krizni štab da hitno građanima Srbije saopšti tačne podatke o broju obolelih i preminulih od posledica virusa COVID-19 i informacije u vezi sa daljim potencijalima širenja zaraze i strategijom njenog daljeg suzbijanja. U trenutku kada se u javnosti pojavljuju informacije koje bude osnovanu sumnju da su podaci koje iznose nadležni organi, u vezi sa brojem ...Pročitajte više »

Podelite:
slučaj gondola

Tvoje pravo – građani i civilno društvo u zaštiti javnih dobara

Kalemegdan i borba protiv gondole je primer šta je javno dobro i kako se građani i civilno društvo bore za zaštitu javnih dobara. Kulturno nasleđe, zaštićena područja i javni urbani prostori imaju svoju dugoročnu kulturnu, ekološku i socijalnu funkciju u životu pojedinaca i zajednica. Međutim, svedoci smo razvoja gradova koji su podređeni kratkoročnim interesima investitora, ...Pročitajte više »

Podelite:
izgradnja hidroelektrana

HITNO PONIŠTITI REŠENJE O IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE ZA MHE „ZVONCE“ U RAKITI!!!

Iako zvuči potpuno neverovatno, čak i u zemlji kao što je Srbija u kojoj korupcija apsolutno dominira javnim prostorom, investitor „Mala hidroelektrana Zvonce“ podneo je 18. juna zahtev za izdavanje upotrebe dozvole za nezakonito izgrađen objekat – MHE „Zvonce“ u zaseoku Rakita. Ovaj zahtev je 24. juna odobren i MHE „Zvonce“ je dobilo upotrebnu dozvolu. ...Pročitajte više »

Podelite:
aktivna legitimacija

Da li organi vlasti priznaju aktivnu legitimaciju nevladinim organizacijama?

Šta je aktivna legitimacija zastupnika kolektivnih interesa i širih interesa javnosti u upravnim postupcima i sporovima? To je pravo organizacija civilnog društva da preispituju odluke javnih vlasti pred sudom i drugim organom javne vlasti. Uprkos činjenici da Arhuska konvencija, Zakon o opštem upravnom postupku (ZUP) i propisi u oblasti životne obezbeđuju status stranke u postupku ...Pročitajte više »

Podelite:
Požarevac

ZAUSTAVLJENA IZGRADNJA SPALIONICE OPASNOG OTPADA U POŽAREVCU

Ministarstvo zaštite životne sredine je, nakon više dopisa upućenih od strane pravnog tima RERI-ja, obavestilo investitora da nisu ispunjeni uslovi za izgradnju spalionice opasnog otpada na teritoriji Grada Požarevca. Izgradnja spalionice, koja je najavljena kao prva spalionica opasnog otpada u Republici Srbiji, planirana je na teritoriji Grada Požarevca. Lokalna samouprava je u martu 2019. godine ...Pročitajte više »

Podelite:
fabrika guma

Poluzagrljaj: Šta nije u skladu sa zakonom u početnoj fazi izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu?

Konferencija za medije Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, 17.06.2020. godine Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kineske kompanije „Ling Long Tire“, ova investicija označena je kao najveća direktna investicija u Srbiji. Vrednost projekta procenjena je na 800 miliona evra. Vlada Republike Srbije je ovaj projekat proglasila projektom od značaja ...Pročitajte više »

Podelite:
Arhuska konvencija

Da li Srbija primenjuje Arhusku konvenciju?

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije. Četvrti izveštaj se izrađuje nakon 10 godina primene Arhuske konvencije u Srbiji, a svi zainteresovani subjekti mogu do 03.jula 2020. godine da daju predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da ...Pročitajte više »

Podelite: