javni uvid

Izmene Zakona o planiranju i izgradnji – ni reči o javnom interesu

Izmene Zakona o planiranju i izgradnji – ni reči o javnom interesu

Nevladine organizacije RERI i Ministarstvo prostora su nakon jučerašnje rasprave o izmenama Zakona planiranju i izgradnji, danas izašle sa primedbama i predlozima unapređenja Zakona. Kako navode, Zakon je okrenut interesima investitora i olakšavanju dolaska do građevinske dozvole. Navode da se favorizovanje privatnog interesa na uštrb javnog vidi u predlogu da se kao stranka u postupku izdavanja ...Pročitajte više »

Podelite:
vladavina prava

Podrška smenjenim tužiteljkama

RERI podržava skup podrške tužiteljkama Bojani Savović i Jasmini Paunović koji će biti održan 2. marta u Beogradu u 15h, ispred Vlade Republike Srbije. Nezavisnost i integritet sudija i tužilaca su suštinski elementi pravednog i slobodnog društva u kome građani mogu da računaju na zaštitu svojih prava i sloboda pred sudom. Mi takvo društvo sada ...Pročitajte više »

Podelite:
otvoreno pismo

Predstavnici RERI-ja nezakonito udaljeni sa suđenja u Boru u sudskom postupku protiv kompanije Ziđin

UPUĆENO OTVORENO PISMO POSTUPAJUĆEM JAVNOM TUŽIOCU Sudija Osnovnog suda u Boru Milanka Stojanović izbacila je predstavnike RERI-ja sa suđenja u krivičnom postupku zbog zagađenja vazduha u Boru, pokrenutom protiv kompanije Ziđin, nakon podnete krivične prijave od strane organizacije. Iako je zakonom dozvoljeno prisustvo javnosti na glavnim pretresima u toku celog krivičnog postupka, sudija je posredstvom ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

Izgradnja postrojenja za odsumporavanje – ulaganja u prošlost ili budućnost?

postrojenje za odsumporavanje

Mada bez električne energije ne možemo da zamislimo svoju svakodnevicu, ne mogu  se zanemariti negativni uticaji koje njena proizvodnja iz fosilnih goriva ima po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Naime, proizvodnja električne energije se u svetu još uvek većinom zasniva na upotrebi fosilnih goriva, među kojima je najzastupljeniji ugalj. Tako, 2021. godine 36% ukupne električne ...Pročitajte više »

Podelite:
plan kvaliteta vazduha

Premijera filma „Pazi, vazduh!“

Premijera filma "Pazi, vazduh!"

Kratki dokumentarni film “Pazi, vazduh!”, zajedničko ostvarenje RERI-ja i Oblakoder magazina, bavi se temom zagađenosti vazduha u Beogradu i ukazuje na različite izazove i posledice sa kojima se građani svakodnevno suočavaju usled, često prekomernog, zagađenja.   Posebna pažnja posvećena je manjakovstima aktuelnog Plana kvaliteta vazduha koji je donet 2021. godine, a koji propisuje određene mere ...Pročitajte više »

Podelite:
plan kvaliteta vazduha

Zaštinik građana utvrdio propuste u radu Gradske uprave Valjeva u sprovođenju Zakona o zaštiti vazduha

Zaštitnik građana je utvrdio propuste u radu gradske vlasti Valjeva koja nije donela i sprovela Plan kvaliteta vazduha i kratkoročni Plan kvaliteta vazduha,  ugrožavajući time pravo građana na zdravu životnu sredinu.   U pritužbi koju su RERI i Lokalni odgovor Valjevo uputili zaštitniku građana krajem novembra prošle godine, navodi se da Gradska uprava više od godinu ...Pročitajte više »

Podelite:
Ministarstvo zaštite životne sredine

Nezakonita izgradnja mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu

Most Novi Sad

Radovi na izgradnji obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava započeti su bez procene uticaja na životnu sredinu, iako se iz dostupne dokumentacije može bez sumnje zaključiti da je za ovaj projekat bilo neophodno obezbediti saglasnost na studiju o proceni uticaja, pre izdavanja građevinskih dozvola i početka izvođenja radova. Izgradnja  privremenih saobraćajnica sa privremenim ...Pročitajte više »

Podelite:
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena za isti privredni prestup, svaki put kažnjena novčanim iznosom ispod zakonskog minimuma

Kompanija Ziđin za manje od godinu dana četiri puta osuđena je zbog kršenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, za šta joj je svaki put naloženo da plati novčanu kaznu ispod zakonskog minimuma. Po prijavi Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) kompanija je polovinom novembra ponovo osuđena za isti privredni prestup, izvođenje ...Pročitajte više »

Podelite:
Blog

COAL PHASE OUT I REGIONALNA SARADNJA U IZRADI I PRIMENI INTEGRISANOG NACIONALNOG ENERGETSKOG I KLIMATSKOG PLANA

coal power plant

Coal phase out u Evropskoj uniji i jugoistočnoj Evropi U skladu sa Pariskim sporazumom i ciljevima Evropske unije (EU) za dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine članice EU su donele političke odluke o prestanku korišćenja uglja za proizvodnju električne energije (coal phase out). Pariski sporazum je pravno obavezujući međunarodni ugovor koji utvrđuje obavezu potpisnica da ...Pročitajte više »

Podelite:
EPS

Viši sud presudio u korist RERI-ja: Elektroprivredi Srbije naloženo da smanji emisije iz termoelektrana zbog ugrožavanja zdravlja građana

Viši sud u Beogradu naložio EPS-u da smanji emisije iz termoelektrana zbog ugrožavanja zdravlja građana

Viši sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu u korist Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i naložio „Elektroprivredi Srbije“ (EPS) da smanji emisije sumpor dioksida u termoelektranama zbog njihove opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Tužba koju je RERI podneo u januaru 2021. godine, usledila je nakon više podnetih zahteva ...Pročitajte više »

Podelite: